Blogia
Associació de Veïns Can Solei de Badalona

INSCRIPCIO A L' A.V. CAN SOLEI

<veins.can.solei@gmail.com>

Benvolguts veïns:

En aquests moments no dispossem d'un local fix on poder atendre als veïns com voldriem, i els locals on ens anem veient, son cedits puntualment per l'ajuntament, el que ens estem proposant es de poder arribar-nos personalment als domicilis dels veïns que vulguin pertanyer a l' A.V. de Can Solei.
L'inscripció es fa per unitat familiar, això vol dir, sigui una persona o matrimoni amb fills, es demana una unica quota anual de 10 euros.
Aquesta quota ajudara a cobrir els gastos de constitució de la mateixa, la federació a l'entitat de AA.VV. de Badalona, aixi com tots els tràmits que ens demana l'ajuntament per poder sol.licitar locals i subvencions per poder dinamitzar el nostre barri.
Si ens voleu donar la direcció complerta del vostre domicili i el nom complert de tots els majors de 16 anys que conviuen en el mateix, en el mes breu espai de temps ens arribarem a la vostra casa el dia que millor ens vagi a tots.
Agraim de tot cor el fet de volguer col.laborar en el benefici del barri.
Moltes gràcies.
Junta directiva de l'AV de Can Solei.

0 comentarios