Blogia
Associació de Veïns Can Solei de Badalona

Pla local de Seguretat Viària

El Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Badalona signen el pla local de seguretat viària

Dimecres, 26 de març, a les 13.30h, a la sala d'Actes i de Premsa de l'ajuntament

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Josep Pérez Moya, i l’alcaldessa de Badalona, Maite Arqué, signaran dimecres 26 de març a les 13.30h a la Sala d’Actes i de Premsa de l’ajuntament un conveni de col.laboració per tal de redactar el pla local de seguretat viària (PLSV). L’objectiu és identificar els problemes de seguretat viària de Badalona, definir i dissenyar actuacions i planificar un calendari d’execució. A partir d’aquí, es proposaran solucions per disminuir el risc d’accidentalitat als carrers del municipi i es controlarà al llarg del temps si els resultats han estat positius o si cal variar l’estratègia.Badalona és el quaranta-dosè municipi que signa un pla local de seguretat viària des del 2006, després que el SCT inclogués aquest projecte en el Pla de Seguretat Viària amb la finalitat de reduir el nombre d’accidents mortals a les vies urbanes. Aquest objectiu és solidari amb l’establert pel Llibre Blanc de la Comissió Europea en matèria de transport, que pretén reduir en un 50% el nombre de víctimes mortals de trànsit entre el 2000 i el 2010.

 

 

 

TEMA: SIGNATURA DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀIA AMB L’AJUNTAMENT DE BADALONA
DIA: DIMECRES 26 DE MARÇ de 2008
HORA: 13.30 h
LLOC: SALA D'ACTES I DE PREMSA. EDIFICI EL VIVER.PLAÇA ASSEMBLEA DE CATALUNYA, 9-12. PLANTA BAIXA.

0 comentarios