Blogia
Associació de Veïns Can Solei de Badalona

Continuen els problemes i sorolls al solar interior

Continuen els problemes i sorolls al solar interior

La pols que aixequen els vehicles a tota velocitat pel solar interior de Margarida Xirgú-Mendez Núnez, la brutícia que deixen buidant els cendres o netejant els propis vehicles, sorolls de musiquetes a tot volum, inseguretat, pas de camions a la nau industrial interior, son alguns dels problemes que des de fa mesos patim els veïns que donem al solar on l' ajuntament va decidir unilateralment construir les consultes externes de l' hospital Municipal de Badalona, aquesta construcció encara no te data, però van obrir el pas a tots els vehicles ja fa mesos també sense preguntar a ningú, segurament per donar servei a la nau industrial semi abandonada, que ara estan arranjant per fer un taller d 'escultures apadrinat per l' ajuntament de Badalona.

L' associació de veïns a insistit diverses vegades al regidor de Cultura i districte primer que si vol obrir el solar per aparcament , nosaltres estem d' acord, però sempre i quan s' acondicioni la zona amb sauló o asfaltat provisional i no deixar-lo tal com esta, com sempre no tenim cap notícia ni voluntat de solucionar el problema. Com sempre els veïns som ciutadans de 3a.

Fa pocs dies l' ajuntament ha instal·lat un cablejat d' alta tensió amb pals de fusta a la vista i a tocar dels edificis de vivendes, aquestes coses creiem que es feien soterrades, però ja veiem que no (imatges)

socsalvador.

 

0 comentarios