Blogia
Associació de Veïns Can Solei de Badalona

Pla de Movilitat Sostenible

Bon dia a tothom, 

M’ha semblat veure que molta gent no té clar exactament en que consisteix un Pla de Mobilitat Sostenible. Un PMS no és més que una eina que utilitzen tots aquells estaments públics per tal d’intervenir en l’urbanisme d’una ciutat. No tracta només de l’aparcament o en no utilitzar el cotxe per no contaminar, consisteix en tots els moviments que es realitzen dintre d’una ciutat o en una zona de la ciutat, ja siguin a peu, en bicicleta, en cotxe, camió o transport públic. Consisteix en la coordinació d’uns amb els altres, la no congestió, crear i planificar superfícies amb millor qualitat en termes d’accessibilitat i seguretat per a la realització de desplaçaments, garantir una distribució de mercaderies àgil, ordenada, amb mínim impacte sobre el sistema de mobilitat de la ciutat, garantir el ple desenvolupament de les activitats econòmiques de la ciutat i, per suposat, controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit, tant rodat com de peu, o preveure en les futures actuacions una configuració de l’espai públic que tingui en compte les necessitats del model de mobilitat proposat per l’Administració Pública gestora.

No és obligatori, és només una eina, com les estadístiques o les gràfiques, només una eina que utilitzen els aparelladors i els arquitectes especialitzats en urbanisme per prendre decisions. I es important saber que inclòs l’Ajuntament més petit en té un. Per això em sembla si més no sorprenent que un Regidor d’Urbanisme em digui que fa tot just dues setmanes que va encarregar a una empresa externa que li realitzes un sobre la zona. Es falta de coneixement del seu departament? Ens va mentir per no donar respostes? Vol dir això que l’Ajuntament ja té coneixement dels nostres problemes i no fa res? Tot el contrari, coneixent els problemes que té el barri i el vol saturar més?

Vull creure que el que va voler dir el senyor Regidor era que havia encarregat un PMS esplícit de la zona afectada a una empresa especialitzada amb el qual poder prendre millors solucions pel veinat de la zona. Com sempre mitges veritats o mentides totals?

0 comentarios